güncel

Gümrük Genel Tebliği

Yazar: Mahir KILIÇ
Eklenme Tarihi: 12.02.2014 08:59
Kategori: Kanun ve Mevzuatlar

12 Şubat2014ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28911

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 6)

MADDE 1 –5/12/2009tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin2ncimaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin ek-55’inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Üye Girişi
Yeni Üyelik                
Sitede Arayın
Hatırlatmalar
Yakın bir tarihte hatırlatma bulunmamaktadır.